İş Sağlığı ve Çevre Güvenliği

İş Sağlığı ve Çevre Güvenliği

İş Sağlığı ve Çevre Güvenliği

  • Çalışılan ülkenin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,
  • Bütün faaliyetlerde sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel prensip olarak benimsemek,
  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemleri uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,
  • Atıkların geri dönüşümüne önem vererek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
  • Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önlemek,
  • Yapımı ve işletimi sırasında doğal ortamı olumsuz yönden en az derecede etkileyecek ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak projeleri geliştirmek ve işverenlere sunmak,
  • Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,
  • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
  • Taşeronların kanunlara ve MARMARATUR’un İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sağlamak.