Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

  • İşveren isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak,
  • İşveren ve taşeron ile iletişim kanallarını tarif ederek bu iletişimin hatasız kurulmasını sağlamak,
  • Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek,
  • Şantiye süreçlerinde zayiatları optimum seviyede tutarak verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek,
  • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmamak,
  • Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak,
  • Personelin MARMARATUR çalışanı olmaktan dolayı kendisini mutlu hissetmesini ve gurur duymasını sağlamak,
  • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,
  • Taşeronları geliştirmek amacıyla yönlendirici olunurken kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak ve uygulamak,
  • Atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda MARMARATUR personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket edilerek elde edilen başarılar ile uzun yıllarda kazanılan SAYGINLIĞIN zedelenmeden artmasına katkı sağlamak.